Характеристика діяльності практичного психолога у між атестаційний період

__________ працює в ________ на посаді практичного психолога з 01.09.2010 року.

Бере участь в організації освітнього процесу, забезпечує всебічний особистісний розвиток дітей. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Приділяє увагу індивідуальній роботі з учнями , проводить активну просвітницьку роботу, залучає учнів до групових занять. Сприяє формуванню психологічної культури учнів, учителів, батьків. Консультує працівників школи з питань практичного використання психології організації навчально-виховного процесу.

У міжатестаційний період організувала роботу психологічної служби школи.

________ брала участь в моніторинговому дослідженні якості виховного простору з використанням електронних анкет, допомагала в укладанні матеріалів до районного конкурсу – огляду правовиховної та правоосвітньої роботи. Також проводила бінарне психолого – логопедичне заняття з вчителем – логопедом, виступала на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради, батьківських зборах. Зібрано багато додаткових матеріалів: бланків анкет, тестів, роздаткового та наглядного матеріалу для проведення тренінгів, тренінгових занять, зустрічей, консультацій. Щорічно поповнюється кабінет інформаційними буклетами, пам’ятками, листівками для учнів, їх батьків та вчителів.

Відповідно до своїх посадових обов’язків сприяє визначенню основних завдань та напрямів розвитку навчально-виховного процесу ,необхідних організаційно – педагогічних заходів.

Постійно працює над підвищенням кваліфікації, опановує нові психотехнології та методи сучасної психотерапії. Велику увагу приділяє особистій психотерапії, роботі в семінарах.

Має добрі комунікативні здібності, толерантна, виявляє творчий підхід до роботи. Сумлінно ставиться до виконання посадових обов’язків.