Характеристика діяльності вчителя-логопеда у між атестаційний період

_______________ працює на посаді вчителя-логопеда 10 років. __________ працює над проблемою «Попередження та усунення порушень писемного мовлення в учнів молодшого шкільного віку». Вона відзначається творчим стилем діяльності, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, добре володіє ефективними формами, методами навчально-корекційного процесу, інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, відзначається загальною культурою, моральними якостями.

Проводить з дітьми заняття з виправлення дефектів усного і писемного мовлення, сприяє подоланню зумовленого ними відставання у вивченні рідної мови.

Заняття проводить творчо, з досконало підібраним наочним матеріалом, спостерігається системність, доступність навчального матеріалу, тому досягає мети занять. Розвиває всі напрямки процесу мовлення: правильну звуковимову, збагачення словникового запасу слів, граматичного оформлення мовлення, розвиток фонематичних процесів, розвиток уваги, мислення, пам'яті. Багато уваги приділяє різнобічному розвитку мовлення учнів, формуванню навичок творчої самостійної роботи. На заняттях створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє утримувати увагу, проявляє індивідуальний підхід до кожної дитини.

Результативності досягає завдяки систематичній, цілеспрямованій праці.

Бере активну участь у роботі методичного об'єднання вчителів-логопедів. Ділиться досвідом своєї роботи, проводить відкриті заняття, виступає з доповідями.

Займається самоосвітою, підвищує свій фаховий та професійний рівень.

Вчитель-логопед володіє багатим наочним та роздатковим матеріалом, що надає її роботі з дітьми зацікавленості, невимушеності, доступності, змістовності.

Постійно розробляє та вдосконалює дидактичний матеріал. Велику увагу приділяє пропаганді логопедичних знань, при потребі надає консультації батькам.
Вимоглива у ставленні до професійних обов'язків. Користується авторитетом і повагою серед учнів, їх батьків та колег по роботі.