Характеристика діяльності вчителя фізичної культури у між атестаційний період

___________ працює вчителем фізичного виховання у ______________ з 1954 року.

Добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури. Досконало володіє методами, прийомами та формами навчальної діяльності учнів, інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність учнів. Уроки проводить на високому науково-теоретичному рівні.

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Працюючи над проблемою «Розвиток рухових якостей на уроках фізичної культури як складова фізичного розвитку учнів та зміцнення їх здоров'я», формує в них необхідність займатися спортом і дотримуватися здорового способу життя.

На уроках фізичної культури Ігор Михайлович досягає оптимальної рухової активності всіх учні, забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси учнів до заняття фізичними вправами. Проводить індивідуальну додаткову роботу, відпрацьовує виконання елементів вправ, що не засвоїлись окремими учнями в групах. Постійно контролює навантаження учнів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом.

__________ багато часу приділяє організації фізкультурно-масової роботи в школі. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в районних спортивних турнірах. Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, є переможцями та призерами районних змагань: І місце змагання з настільного тенісу, ІІІ місце змагання «Дружба» та «Олімпійське лелеченя».

Пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультації з питань фізичного розвитку та спорту.
Систематично використовує прогресивний педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні серед членів районного методичного об’єднання вчителів фізичної культури. Надає практичну допомогу в становленні молодих педагогів, постійно працює над своїм фаховим самовдосконаленням.

Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.