Характеристика діяльності вчителя початкових класів 3 у між атестаційний період

За час роботи показала себе творчим учителем, який добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, активно їх використовує у своїй роботі.

Особливо ефективно застосовує технології творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.

Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. Віддає перевагу інтерактивним методам навчання, які створюють атмосферу творчої невимушеності й допомагають кожній дитині вивчити свої можливості. Завдяки ефективному використанню цих методів, учитель досягає засвоєння на уроці учнями необхідних знань, відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності учнів, залучає їх до пошукової роботи. Її уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє втримати увагу. Використовує в своїй роботі нестандартні уроки: урок-подорож, урок-гра, урок-казка, урок - тренінг.

Творче ставлення до роботи забезпечує високу якість навчання школярів. Переважна більшість її вихованців має високий та достатній рівень навчальних досягнень. Добре читають, володіють обчислювальними навичками, уміють самостійно застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, логічно висловлювати думку в усній та письмовій формі.

Біль Галина Михайлівна вміло поєднує навчання і виховання дітей, добре знає їх психологію та вікові особливості. Виховує в учнів повагу до батьків, учителів, старших людей, шанобливе ставлення до звичаїв свого народу.

Постійно надає допомогу батькам у вихованні дітей. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів та їх батьків. Вимагає дотримання від учнів навчальної дисципліни.

Бере активну участь у роботі міжшкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність.

Користується авторитетом серед батьків, учнів, колег по роботі.