_________________ працює в ___________________ на посаді вчителя трудового навчання з 02.05.1965р.

За час роботи зарекомендував себе, як творчий, вдумливий, ініціативний педагог. Відзначається високою професійною майстерністю, педагогічною культурою, виявляє високий рівень фахової підготовки.

У міжатестаційний період сумлінно виконувала посадові обов’язки. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, знає основні нормативні документи в галузі освіти, основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології. Володіє сучасними освітніми технологіями. Використовує в роботі методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу. Виконує вимоги навчальних програм. Знання основ дитячої психології дозволяє знаходити підхід до кожної дитини, створювати в класі сприятливий психологічний клімат, атмосферу невимушеного спілкування.

Володіє грунтовною професійною майстерністю, педагогічною культурою, високим інтелектуальним розвитком. У своїй діяльності керується законодавчими та правовими докувментами в галузі освіти. Виконує вимоги навчальних програм.Знання основ дитячої психології дозволяє знаходити підхід до кожної дитини, створювати в класі сприятливий психологічний клімат,атмосферу невимушеного спілкування.

Постійна праця вчителя над підвищенням свого фахового рівня, добре володіння методикою викладання дає можливість успішно керувати навчальним процесом, вносити елементи нетрадиційності, формувати міцні знання, уміння, навички, дбати про підвищення орфографічної грамотності школярів.

Здібний, ерудований, творчий педагог, володіє основами знань з педагогіки та вікової психології, досконало обізнаний з теорією та методикою викладання предмета. Готовий самостійно будувати, конструювати нову діяльність, зумовлену конкретною педагогічною ситуацією. Відзначається високим рівнем професійної підготовки, досконало володіє ефективними методами і прийомами проведення уроку. У своїй діяльності керується законодавчими та правовими документами в галузі освіти. Володіє змістом програм і методикою реалізації їх у навчально-виховному процесі. Виявляє бажання до впровадження нового, передового, озброює школярів глибокими знаннями з предмета.

Володіє грунтовною професійною майстерністю,педагогічною культурою,високим інтелектуальним розвитком.У своїй діяльності керується законодавчими та правовими докувментами в галузі освіти. Виконує вимоги навчальних програм.Знання основ дитячої психології дозволяє знаходити підхід до кожної дитини, створювати в класі сприятливий психологічний клімат,атмосферу невимушеного спілкування.

Відзначається високим рівнем професійної підготовки, досконало володіє ефективними методами і прийомами проведення уроку. Володіє змістом програм і методикою реалізації їх у навчально-виховному процесі. Виявляє бажання до впровадження нового, передового, озброює школярів глибокими знаннями з предмета.

Відповідальний педагог з високим рівнем професійної підготовки. Творчо підходить до вибору цілей, мети навчання і засобів їх реалізації. Головне її кредо як людини і вчителя: "Кожний урок зарубіжної літератури - до душі учня". Перед собою поставила мету - виробляти у школярів вміння самостійно поповнювати знання і застосовувати їх на практиці, розвивати логічне й образне мислення, мову, "уяву, пам'ять, формувати необхідні для життя філологічні навички.

Творчий педагог. Забезпечує високий рівень викладання світової літератури відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти. Досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі.

Педагог з великим досвідом роботи. Досконало володіє широким спектром стратегій навчання. У своїй діяльності керується законодавчими та правовими документами в галузі освіти. Високий професіоналізм, знання основ педагогіки та психології дозволяє навчити учнів любити рідну мову, володіти нею як  інструментом спілкування та пізнання світу, мислення та самовираження. Вміло створює умови для духовного розвитку, самореалізації і самовдосконалення дитини.