Календарно-тематичне планування з образотворчого мистецтва для 4 класу

Календарно-тематичне планування уроків Образотворчого мистецтва для 4 класу
35 годин (1год на тиждень) резерв - 3год
(Згідно оновленої програми з образотворчого мистецтва для 1-4 класів. Наказ МОН №948 від 05.08.2016)

Дата

Тема уроку

Примітка

Художній образ у графіці, живописі, скульптурі

1.

 

Вступ. «Художній образ в мистецтві». «Літні враження» (матері­али на вибір).

 

2.

 

Створення художнього образу за допомогою засобів вира­зності графіки: ліній, штрихів, крапок, плям. «Дерева казкового лісу» (графічні матеріали).

 

3.

 

Значення вибору графічної техніки для створення вираз­ного художнього образу. Осінній натюрморт в одному кольорі.

 

4.

 

Поглиблення знань про колір як засіб виразності живо­пису. Створення засобами кольору певного за характе­ром образу. «Ранок», «День», «Ве­чір», «Ніч»

 

5.

 

Значення вибору живописної техніки для створення ви­разного художнього образу. Улюблена квітка (фарби, гуаш).

 

6.

 

Форма, колір, декор у створенні певних за характером образів. «Казкові флотилії» (гуаш, кольоровий папір).

 

7.

 

Поглиблення знань про скульптуру, її види. Особливості створення художнього образу в об'ємі. Створення скульптурного образу тварин (пластилін).

 

8.

 

Незвичайні матеріали художника-скульптора. Створення казкового образу з при­родних матеріалів в об'ємі або рельєфі (картон, пластилін, природні матеріали).

 

Художній образ у декоративно-прикладному мистецтві, архітектурі та дизайні

9.

 

Відмінність декоративної манери зображення від реалістичної. Особливості декоративного образу. Виготовлен­ня іграшки за українськими народними мотивами (тка­нина. глина, солома або інші природні матеріали).

 

10.

 

Ознайомлення з українським народним мистецтвом петриківського розпису. Композиційне та колірне рішення творів петри ківських майстрів. «Чарівна квітка». (акварельні фарби чи гуаш).

 

11.

 

Народне мистецтво витинанки. Витинанки прості й складені. Значення вісі симетрії при виготовленні витинанки. Створення витинанки (кольоровий папір, картон).

 

12.

 

Архітектура як будівельне мистецтво. Образ будівлі, її призначення. Створення на основі асоціацій образу казко­вого будинку (графічні матеріали).

 

 

13.

 

Ознайомлення зі шрифтом. Уведення слів та чисел у де­коративно-орнаментальну композицію. Створення дизайну чарівного годинника (гуаш або акварельні фарби).

 

14.

 

Поняття дизайну та художнього конструювання. Ство­рення художнього образу в техніках паперопластики, орігамі.

«Святкова листівка» (кольоровий папір).

 

15.

 

Поняття дизайну та художнього конструювання. Ство­рення художнього образу в техніках паперопластики, орігамі. Створення новорічних прикрас (кольоровий папір).

 

16.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів. Створення новорічного панно (групова або колективна форма робота).

 

 

Образи природи, тварин, людей у мистецтві

17.

 

Пропедевтичні відомості про ілюзорне зближення парале­льних горизонтальних ліній, шо йдуть у глибину. Передавання плановості відкритого прос­тору за допомогою кольору і тону. «Зимова річка» (гуаш).

 

18.

 

 Відтворення явищ природи, глибини простору в пейзаж­ному жанрі. Засоби створення художнього образу в пейза­жі «Морські фантазії'» (гуаш або акварельні фарби).

 

19.

 

Свідомий вибір формату, положення аркуша, межі зламу простору. «Караван у пустелі» (гуаш або акварельні фарби).

 

20.

 

Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. Ознайом­лення з графічною технікою штампування. «Космічні прибульці» (картон, гумка, морква, ка­ртопля).

 

21.

 

Виражальні засоби під час створення образів фантастич­них істот за мотивами творів народних художників. «Пташка шастя» (гуаш).

 

22.

 

Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецт­ва. Трансформація форми як засіб створення фантастич­ного образу. Виконання образу фантастичної істоти (гуаш або акварельні фарби).

 

23.

 

Образи тварин у творах художників-анімалістів. Закріп­лення понять «пропорції», «динаміка», «статика». Зображення фігури тварини (на площині чи в об'ємі) у статичному або динамічному станах (гуаш або акварельні фарби).

 

24.

 

Образи людей у портретному жанрі. Засоби створення виразного казкового портретного образу. «Котигорошко» (богатир)

 

25.

 

Засвоєння знань про будову людського обличчя, пропор­ції фігури. Зображення людини в статичному та динамічному станах. «Веселий танець» (гуаш, акварельні фар­би).

 

Образ рідного краю в мистецтві

26.

 

Особливості архітектури рідного міста (села). Важли­вість збереження пам'яток архітектури. Значення вибору формату для створення виразної врівноваженої компо­зиції. Зображення пам'ятки архітектури, старовинної споруди (гуаш)

 

27.

 

Колір як засіб вираження на­строю у пейзажі. Усвідомлення залежності колірної гами від освітлення. «Свято весняної природи» (акварельні фарби).

 

28.

 

Ознайомлення з художніми традиці­ями рідного краю. «Український рушничок» (гуаш).

 

29.

 

Особливості природного середовища рідного міста (се­ла). Розвиток спостережливості, зорової пам*яті, вміння сприймати красу природи рідного краю та відтворювати її на площині. Композиція «Мій рідний край» (фарби).

 

30.

 

Зв'язок архітектури з природним середовищем. Уявлен­ня про ландшафтну архітектуру. Вибір колірної гами, художньої техніки та манери зображення, визначення композиційного центру під час створення пейзажу. «Парки, сквери, бульвари».

 

31.

 

Розширення уявлень про роботу художника-дизайнера. Ознайомлення з поняттям малих архітектурних форм (ліхтарі, альтанки, фонтани, лави тощо). «Веселий фонтан» (гуаш або акварельні фарби).

 

32.

 

Різноманітність форм металевих виробів. Поняття про ковальське та ливарне мистецтво. Розвиток навичок створення ажурних витинанок. «Металеве мереживо» (матеріали на вибір).

 

33.

 

Створення святкового настрою за допомогою кольору та декору в багатоплановій тематичній композиції. «Сади цвітуть».

 

34.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів. Композиції «Україна — моя Батьківщина» (матеріали на вибір).

 

35.

 

Вікторина «Про що і як розповідає художник». Підсумок за рік.