Календарно-тематичне планування з інформатики для 4 класу

Календарно-тематичне планування уроків Інформатики для 4 класу
35 годин (1год на тиждень)
(Згідно оновленої програми з інформатики для 2-4 класів.Наказ МОН №948 від 05.08.2016)

уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітка

І семестр

Тема 1.  Графіка (6год)

1

 

Інструктаж з БЖ. Електронні карти. Режими перегляду карт.

 

2

 

Віртуальні подорожі сузір’ями, планетами, материками, океанами. Доповнення власної карти мітками (за матеріалами природознавчого характеру рідного краю).

 

3

 

Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.

 

4

 

Робота в середовищі графічного редактора: змінювання зображень з використання функцій обертання, зміна кольору фігур та кольору фону.

 

5

 

Обробка фото: інструменти освітлення, кольору, обертання, обрізання тощо.

 

6

 

Створення колажу із зображень.

 

Тема 2. Текст (7год)

7

 

Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки. Пошук літератури за назвою, автором, мітками. Зміст твору. Закладки, коментар (помітки) у творі.

 

8

 

Середовище текстового редактора. Вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами фрагментів тексту, окремих слів.

 

9

 

Абзаци, посилання, заголовки, зміст.

 

10

 

Списки. Послідовні списки у текстах.

 

11

 

Таблиці. Доповнення готових таблиць.

 

12

 

Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами.

 

13

 

Поєднання елементів на аркуші текстового документа: взаємне розміщення тексту, зображень, схем.

 

Тема 3. Співпраця в Інтернеті (6год)

14

 

Правила безпечного користування Інтернетом. Мережевий етикет. Різниця між реальним та віртуальним спілкуванням.

 

15

 

Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування.

 

16

 

Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі.

 

уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітка

ІІ семестр

17

 

Навчальна діяльність учня в Інтернеті. Рівні доступу до навчальних матеріалів.

 

8

 

Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.

 

19

 

Служби для обміну знаннями, задоволення творчих потреб школярів. Сучасні пристрої для співпраці

 

Тема 4. Алгоритми з розгалуженням і повторенням (8год)

20

 

Алгоритми з розгалуженням.

 

21

 

Створення та виконання алгоритмів з розгалуженнямдля виконавців у середовищі програмування для дітей.

 

22

 

Цикли: повторення задану кількість разів.

 

23

 

Повторення до виконання умови.Алгоритми з циклами.

 

24

 

Створення та виконання алгоритмів з циклами для виконавців у середовищі програмування для дітей.

 

25

 

Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та циклами для виконавців у середовищі програмування для дітей.

 

26

 

Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.

 

27

 

Використання логічних висловлювань з «якщо - то...».

 

Тема 5. Інформація (7год + 1)

28

 

Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм.

 

29

 

Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

 

30

 

Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

 

31

 

Складові комп’ютера. Пристрої введення та виведення інформації.

 

32

 

Зберігання інформації. Носії інформації.

 

33

 

Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

 

34

 

Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

 

35

 

Підсумковий урок.