Календарно-тематичне планування з інформатики для 3 класу

Календарно-тематичне планування уроків Інформатики для 3 класу
35 годин (1год на тиждень)
(Згідно оновленої програми з інформатики для 2-4 класів. Наказ МОН №948 від 05.08.2016)

уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітка

І семестр

Тема 1. Інтернет (5год)

1

 

Інструктаж з БЖ. Поняття про мережі.  Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

 

2

 

Поняття веб-сторінки, її адреси. Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів.

 

3

 

Пошук з різних джерел. Ключові слова для пошуку (на прикладах знайомих текстів з природознавства, літературного читання, інших предметів).

 

4

 

Пошук з різних джерел. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у папки.

 

5

 

Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті. Налаштування безпечного пошуку та безпечного перегляду відео.

 

Тема 2. Людина та інформація (5год)

6

 

Роль інформації в житті людини. Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео.

 

7

 

Перетворення інформації з одного виду в інший.

 

8

 

Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями.

 

9

 

Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією.

 

10

 

Структурування інформації в документах, папках. Поняття меню.

 

Тема 3. Графіка (5год)

11

 

Програми та онлайн середовища для роботи з графічними даними. Перегляд карт. Пошук рідного краю на картах.

 

12

 

Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Колір фігури і колір фону

 

13

 

Створення та змінювання простих зображень.

 

14

 

Доповнення малюнка підписом чи коментарем.

 

15

 

Створення зображень з геометричних фігур.

 

уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітка

ІІ семестр

Тема 4. Алгоритми і виконавці (6год)

16

 

План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці. Складання алгоритмів для виконавців.

 

17

 

Середовища програмування для дітей: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків.

 

18

 

Порядок виконання команд виконавцем.

Пошук пропущених дій в знайомій послідовності

 

19

 

Складові частини об’єктів. Схема складу. Зв’язки у схемах.

 

20

 

Істинні й хибні висловлювання. Логічне слідування. Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або»

 

21

 

Складання алгоритмів для виконавців у середовищі програмування для дітей.

 

Тема 5.  Текст (6год)

22

 

Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники.

 

23

 

Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту.  Змінювання  та вдосконалення текстів.

 

24

 

Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури.

 

25

 

Доповнення текстів зображеннями.

 

26

 

Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

 

27

 

Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах (на основі інформації з інших предметів).

 

Тема 6.  Презентації (7год + підсумковий урок)

28

 

Доповідач та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування

 

29

 

Середовище створення презентацій. Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів

 

30

 

Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

 

31

 

Утворення нового слайду, текстового вікна/поля

 

32

 

Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.

 

33

 

Робота над презентацією, її представлення.

 

34

 

Робота над презентацією, її представлення.

 

35

 

Підсумковий урок.