Календарно-тематичне планування з інформатики для 2 класу

Календарно-тематичне планування уроків Інформатики для 2 класу
35 годин(1год на тиждень)
(Згідно оновленої програми з інформатики для 2-4 класів.Наказ МОН №948 від 05.08.2016)

№ уро-

ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітка

І семестр

Тема 1.Інформація (5 год)

    1

 

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Зміст та завдання курсу «Інформатика».

 

2

 

Поняття про інформацію. Властивості інформації.

 

3

 

Сприймання людиною інформації.

Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова.

 

4

 

Приватна та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації. Безпека використання інформації.

 

5

 

Пристрої для роботи з інформацією.

 

Тема 2. Комп’ютери та інші пристрої (7 год)

6

 

Комп'ютер та інші пристрої для роботи з інформацією.

 

7

 

Увімкнення та вимкнення комп'ютера  та інших пристроїв.

 

8

 

Робочий стіл. Значки робочого столу.

Використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об’єктів.

 

9

 

Клавіатура. Уведення окремих символів. Зміна мовних режимів.

 

10

 

Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями.

 

11

 

Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень (образотворче мистецтво), слухання мелодій (музичне мистецтво).

 

12

 

Використання пристроїв для навчання: читання текстів (літературне читання, мови). Виділення обраного тексту в середовищах для читання.

 

Тема 3. Інтернет (6 год)

13

 

Початкові уявлення про Інтернет. Поняття браузера, як програми для роботи в Інтернеті. Вікно браузера. Кнопки керування вікном. Маніпуляції з вікном.

 

14

 

Вкладки браузера. Посилання. Закладка.

 

15

 

Правила безпечної роботи в Інтернеті.

Інформація для дітей та для дорослих. Приватна (особиста, сімейна) та публічна інформація.

Вікові обмеження на перегляд вмісту сторінок.

 

16

 

Перегляд навчальних відео, картин художників, читання текстів.

 

№ уро-

ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітка

ІІ семестр

17

 

Вдосконалення навичок усного рахунку в математичних тренажерах.

 

18

 

Ігри для вдосконалення навичок роботи з маніпуляторами, клавіатурою.

 

Тема 4. Графіка (8 год)

19

 

Поняття ком’ютерної графіки. Програми для створення та змінювання графічних зображень. Створення зображень.

 

20

 

Зображення з геометричних фігур.

 

21

 

Змінювання готових зображень.

 

22

 

Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів.

 

23

 

Пристрої для створення та опрацювання графічних зображень.

 

24

 

Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв.

 

25

 

Пошук зображень в Інтернеті для природознавства (музичного та образотворчого мистецтв, читання тощо).

 

26

 

Право на зображення. Розрізнення дозволів на використання чужих зображень.

 

Тема 5. Команди та виконавці (9год)

27

 

Поняття команди. Порівняння команди й спонукального речення

 

28

 

Команди й виконавці.

 

29

 

Послідовність дій. Приклади послідовності дій у природі.

 

30

 

Виконання послідовних дій. Пошук помилок в послідовності дій.

 

31

 

Ігрові вправи з надання команд виконавцям у середовищах програмування

 

32

 

Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях.

 

33

 

Порівняння двох або більше предметів. Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками. Назви групи однорідних предметів.

 

34

 

Визначення ознак предметів, впізнавання предметів за даними ознаками. Складові частини предметів. Ігри на об’єднання предметів у групи, вилучення зайвого за певними ознаками.

 

35

 

Підсумковий урок.