Календарно-тематичне планування з образотворчого мистецтва для 2 класу

Календарно-тематичне планування уроків Образотворчого мистецтва для 2класу
35 годин (1год на тиждень) резерв - 3год
(Згідно оновленої програми з образотворчого мистецтва для 1-4 класів. Наказ МОН №948 від 05.08.2016)

Дата

Зміст уроків

Примітка

Тема 1. Мова графіки та живопису

1

 

Пропедевтичне ознайомлення з видами візуальних (образотворчих) мистецтв, головними засобами виразності в них. «Сонячний день».

 

2

 

Початкові уявлення про графіку як вид образотворчого мистецтва; основні графічні матеріали та інструменти. «Хитра пляма».

 

3

 

Засоби виразності графіки: лінія, штрих, крапка, пляма. Елементарні графічні способи передавання характеру поверхні, форми та декору зображуваних предметів. «Хто у що вдягнений?».

 

4

 

Силуетно-площинне зображення квітів, дерев. Ознайомлення з технікою «гратографія».

«Столітній дуб».

 

5

 

Початкові уявлення про живопис як вид образотворчого мистецтва. Художні матеріали та інструменти художника-живописця. «Золота осінь».

 

6

 

Колір — головний засіб виразності живопису. Передача багатства кольорів та відтінків у роботі з натури. «Щедрий урожай».

 

7

 

Основні, похідні, теплі, холодні кольори (актуалізація знань). «Схід сонця в пустелі».

 

8

 

Уведення понять «хроматичні кольори», «ахроматичні кольори». Збагачення палітри колірних відтінків.  «Котик мій сіренький».

 

Тема 2. Мова скульптури, архітектури й декоративно-прикладного мистецтва

9

 

Елементарні поняття про скульптуру як вид образотворчого мистецтва, її основні ознаки; матеріали для роботи художника-скульптора. «Ходить гарбуз по городу»

 

10

 

Поняття про об’єм і фактуру як засоби виразності скульптури. «Лісові звірі».

 

11

 

Рельєф (опуклий та заглиблений). Передавання фактури поверхні в рельєфі.  «На дні морському».

 

12

 

Елементарне поняття про архітектуру як вид мистецтва. Основні елементи архітектурних споруд. «Хатинка Бабусі-Ягусі».

 

13

 

Силуетне зображення будівель. Спроби передавання просторового явища загороджування в зображенні архітектурних об’єктів.  «Чарівні куполи соборів».

 

14

 

Початкові уявлення про декоративно-прикладне мистецтво та його засоби виразності (декоративні форми й колір, орнамент). «Диво-квітка».

 

15

 

Розширення уявлень про симетричну форму та роль вісі симетрії в її побудові. Поєднання силуетної форми й декору. «Різдвяний янгол».

 

16

 

Узагальнення вивченого . Малювання з натури «Новорічна іграшка».

 

Тема 3. Композиційні прийоми у графіці та живописі

17

 

Роль композиції (вибір формату, розміру зображення) у створенні художнього твору. Ілюстрація до казки І.Франка «Заєць та Їжак».

 

18

 

Елементарні поняття про будову фігури людини, її складові частини. «Улюблений казковий персонаж».

 

19

 

Поняття врівноваженої та неврівноваженої композиції. Досягнення композиційної рівноваги шляхом розташування на площині великих та малих елементів. «Зимові розваги».

 

20

 

Поняття композиційного центру. Виділення головного в композиції. «Зимова ніч».

 

21

 

Статична та динамічна композиції. Елементарне передавання динамічного стану об’єктів. «Хур­товина».

 

22

 

Способи передавання глибини простору за принципом «ближче — нижче», «ближче — більше», «далі — вище», «далі —менше». «Гарна хата».

 

23

 

Симетрія як найпростіший композиційний засіб організації площини. Досягнення рівноваги в асиметричній композиції.  «Святковий букет».

 

24

 

Використання зображувальних можливостей кольору. Поняття про колорит, колірну гаму. Колірні асоціації. «Танок метеликів і квітів».

 

25

 

Метод загороджування як відтворення глибини простору. Колір в пейзажній композиції

«Весна прийшла».

 

Тема 4. Композиційні прийоми в скульптурі та декоративно-прикладному мистецтві

26

 

Формування   навичок створення статичного чи динамічного образу в скульптурі (круглій або рельєфі). У зоопарку».

 

27

 

Розширення поняття про будову тіла тварин, тіла людини. Відтворення особливостей будови та зовнішнього вигляду тварин та людини під час ліплення. Герої  казки «Буратіно».

 

28

 

Спрощення форми в декоративній композиції (рослини, птахи).  Створення декоративних образів в об’ємі.  Аплікація «Паперові диво-квіти».

 

29

 

Народна іграшка. Поняття про особливості декоративного образу тварин. Народна іграшка.

 

30

 

Ознайомлення з традиціями писанкарства в Україні. Колірна гама, символіка писанок різних регіонів України. Великодня писанка.

 

31

 

Використання спрощення та ритму як засобів створення орнаменту. Види орнаменту. Чудовий орнамент.

 

32

 

Вибір формату, виявлення головного та другорядного під час створення декоративної композиції. «Пташка серед квітів».

 

33

 

Розширення уявлень про симетричну форму. Ознайомлення з різноманітними прийомами обробки паперу: складанням, вирізуванням, гофруванням, прорізуванням, скручуванням тощо. Виготовлення паперового птаха .

 

34

 

Узагальнення вивченого. «Паперовий всесвіт».

 

35

 

Підсумок за рік. Виставка робіт.