Методичне об"єднання вчителів хімії

 

План роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів біології та хімії Крукеницького ЛОО на 2018-2019 н.р.

 Керівник: Вчитель біології та хімії Курант Оксана  Романівна

Проблема  міжшкільного методичного об’єднання вчителів біології та хімії

 

Формування висококомпетентного педагогічного працівника шляхом модернізації методичної системи роботи

Напрямки роботи

 1. Роботу методичного об’єднання вчителів біології та хімії направити на реалізацію науково-методичної проблеми .
 2. Вважати пріоритетним впровадження інноваційних технологій у навчальній діяльності з використанням Інтернет – простору.
 3. Усвідомлено оволодіти високоефективними методиками формування учнівських компетентностей.
 4. 4. Створювати оптимально – сприятливі умови для врахування та розвитку навчально – пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів через оптимізацію мережі начальних закладів;
 5. Виявити, систематизувати й узагальнити перспективний педагогічний досвід організації профільного навчання.
 6. Підвищення якості профільного навчання через забезпечення всім учням високого стандарту навчання.
 7. Визначення збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді на уроках природничого профілю.
 8. Теоретична підготовка вчителів, вивчення рекомендованої літератури.
 9. Активна участь у районних заходах: олімпіадах, конкурсах, семінарах

 

 

 

 

Аналіз освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу з

вчителями хімії та біології

                                                                             

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Стаж

Школа

Проблема, над якою працюють

Примітка

1.

Курант Оксана Романівна. (973847245)

25

Крукеницька ЗОШ І-ІП ступенів

 

Використання інноваційних методів на уроках біології та хімії

 

2.

Нурко Майя Богданівна

 

28

Хідновицький  

НВК

Екологічне виховання учнів у навчально-виховному процесі

 

3.

Бучко Євгенія Василівна

42

Велико-Мокрянська ЗОШ

Екологічне виховання  в навчально-виховному процесі

 

4.

Теліпський Б.В. (0975304477)

46

Зав'язанцівський  НВК

Реалізація інтегрованого підходу на уроках біології.

 

5.

Бервецька О.Р. (0979736841)

34

Зав'язанцівський  НВК

Шляхи активізації пізнавальної діяльності на уроках біології.

 

6.

 

 

 

 

Панчишин М.Ю.

(0991165304)

 

 

 

53

Зав'язанцівський  НВК

Шляхи активізації пізнавальної діяльності на уроках хімії

 

7

Наконечна Є.О.

29

Крукеницька

ЗОШ І-ІІІст

Роль екологічної освіти на уроках біології

 

8

Щепяк О.А.

1

Судковицька ЗОШ І-ІІ ступенів

Розвиток логічного мислення на уроках хімії

 

9

Чемерис  Євгеній Петрович

37

Мишлятицький НВК

Екологічне виховання на уроках біології та хімії

 

10

Кулай Андрій Романович

 

Золотковицька ЗОШ

Екологічне навчання та виховання на уроках  хімії та біології

 

11

Кебус ОльгаГригорівна

18

Боляновицька ЗОШ

Самостійна робота  в рамках компетентнісного навчання в прцесі вивчення хімії та біології

 

12

Городечна  Леся Степанівна

22

Вовчищовицька  ЗОШ

Екологічне виховання на уроках біології

 

13

 Замрій Ліда Миколаївна

10

Вовчищовицька  ЗОШ

Формування екологічної культури учнівської молоді на уроках біології і в позаурочний час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якісний склад педагогічних працівників

 

з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові.

Школа

Освіта

Назва навчального закладу

Дата та результати

попередньої атестації

1

Курант О.Р.

Крукеницька ЗОСШ 1-І 11 ступенів-ліцей

Вища

Львівський ДУ ім. 1. Франка, 1999р.

2018  Вища

Ст.учитель

2

Нурко М.Б.

Хідновицький НВК

Вища

Львівський ДУ ім. І. Франка, .

2014р Вища, старший вчитель

3

 

Щепяк О.А.

Судковицька ЗОСШ І-ІІ ступенів

Вища

 

Н/А

4

Теліпський Б. В.

Зав'язанцівський НВК

Вища

Тернопільський ДПІ ім. Галана,

2018 Вища, старший вчитель

5

Бервецька О.Р.

Зав'язанцівський НВК

Вища

Тернопільський ДПІ ім. Галана,

2018 Вища

6

Панчишин М.Ю.

 

Зав'язанцівський НВК

Вища

Ужгородський

ДУ ім. І. Франка,

2018 Вища

7

Наконечна  Є.О.

Крукеницька ЗОШ І-ІІІст

Вища

Луцький ДПУ

2017  Вища

8

Чемерис Є.П.

Мишятицький НВК

Вища

Луцький ДПІ

2017 Вища

9

Кулай А.Р.

Золотковицька ЗОШ І-ІІ ст

Вища

НУ ЛП

2018 Вища

10

Бучко Євгенія Василівна

Велико-Мокрянська ЗОШ

Вища

ЛНУ

2018 Вища

11

Кебус О.Г

Боляновицька ЗОШ І-ІІ ст

Вища

ЛНУ

2015 Вища

12

Городечна Леся Степанівна

Вовчищовицька ЗОШ

Вища

ЛНУ

2016 Вища

13

 Замрій Лідія Миколаївна

Вовчищовицька ЗОШ

Вища

НУ ЛП

2016 ІІ кат

 

Тематика засідань методичного об’єднання

Засідання 1

(17.09. 2018р)

Круглий стіл: Сучасна біологія  і хімія та  перспективи їх розвитку

 

Мета: провести детальний аналіз роботи ММО вчителів біології та хімії, розглянути перспективи подальшої професійної діяльності фахівців, обговорити особливості подальшого планування та реалізації питань викладання предмета, визначити шляхи подальшого підвищення фахового рівня та професійної компетенції вчителів.  

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Аналіз роботи учителів методооб’єднання в 2017 – 2018 навальному році

Курант О.Р.

 

2.

Обговорення рекомендацій про викладання природничих дисциплін у 2018-2019 н.р.

Вчителі м/о

 

3.

Розвиток здібностей кожного учня як передумова його творчості (підготовка до проведення шкільних і районних олімпіад )

 

 

4.

Обговорення плану роботи ММО

План роботи

5.

Обговорення та затвердження проекту рекомендацій.

 

 

Методичні рекомендації:

 1. Спланувати роботу по самоосвіті.
 2. Дотримуватись вимог ведення ділової документації.
 3. Укладати навчальні проекти

 

 

Список рекомендованої літератури:

 1. Лист Міністерства освіти і науки України «Викладання дисциплін у 2018-2019 н.р.».
 2. Навчальні програми з біології та хімії для 10 класу .

 


Засідання 2.

(03.12. 2018)

(На базі Хідновицького НВК)

Методичний практикум  «Екологічна стежка як форма екологічної освіти школярів»

Мета: Вдосконалення професійної компетентності членів МО; обота над розвитком творчих здібностей учнів. Розвиток  технологічної компетентності ,проектної культури  в умовах інформатизації суспільства

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Методика проведення дослідницького проекту

Нурко М.Б..

доповідь

2

Екологічний проект

 

презентація

3.

Пошук  інформації в інтернеті

 

 

4.

 Вироблення рекомендацій щодо подальшої роботи вчителів.

 

 

 

Методичні рекомендації:

 1. Навчити учнів володіти технологією проектної діяльності ( уміння визначати мету, завдання, бачити предмет дослідження, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів).
 2. Проект варто зробити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів.
 3. Робота над проектом має дослідницький характер .Проект має бути педагогічно значущим, тобто в процесі цього здійснення учні одержують нові знання, будують нові стосунки, набувають загальнонавчальних умінь

 

 

Список рекомендованої літератури:

 1. Методика проведення дослідницького проекту Запольський А.К. Основи екології / А.К. Запольський, А.І. Салюк. – Київ : Вища школа, 2004. – 250с.
 2. Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Сєрєбряков – К. : Т-во «Знання», КОО, 2007. -624с.
 3. Мусієнко М.М. Екологія. Тлумачний словник / М.М. Мусієнко, В.В. Сєрєбряков, О.В. Байрон. – К. : Либідь, 2004. – 376с.

 

 

 

Засідання 3.

(04.03.2019.)

 (На базі Судковицької ЗОШ І-ІІ ступеня)

Методичні посиденьки  «Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій»

 

Мета: пошук і впровадження нових активних підходів до навчання,  удосконалення засобів і форм процесу навчання, з метою створення  комфортних умов, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, значущість

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Розширення можливостей розвитку особистості через формування критичного мислення.

Щепяк О.А.

доповідь

2.

«Свято зустрічі птахів» Позакласний захід

Розробка заходу

3.

Обмін досвідом з питання вдосконалення методів навчання

Курант О.Р.

презентація

4.

Вироблення рекомендацій щодо подальшої роботи вчителів.

 

 

Методичні рекомендації:

 • Організувати та провести творчі звіти за результатами з обдарованими дітьми.
 • Вивчити кола інтересів розумової діяльності учнів шляхом анкетування.
 • Вивчити особистісні потреби обдарованих учнів шляхом співбесіди

 

 

Список рекомендованої літератури:

1 Рибачек Т.К.Управлінська компетентність організації з обдарованими дітьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання 4.

(06.05.2019.)

На  базі Крукеницької ЗОШ І-ІІІст

 

Підсумкове засідання

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Підсумки роботи МО

Курант О.Р.

 

2.

Досвід роботи в умовах навчального кабінету з біології . Роль навчального кабінету

 

 

3.

Звіт про роботу  вчителів

 

 

 

Методичні рекомендації:

 • Опрацювати положення

_  «Про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів»

 • «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу»
  • Систематизувати навчально-методичне забезпечення кабінету

 

 

Список рекомендованої літератури

1 Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №21-22, 2004:

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.04 №601, с.30;
 • Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів від 09.04 №1121/9720, с. 30;
 • Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів від 14.06.04 №730\9329, с. 9.
 • Методичні рекомендації щодо обладнання та організації роботи кабінетів у навчальних закладах, НМЦ ПТО, ОІППО, 2002, 2003.

3.Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл. Наказ Міністерства освіти України від 15.05.95 №131.

 

Погоджено                                                                                                  Затверджено

Протокол засідання                                                                            Протоколом засідання методичної міжшкільного методичного  об’єднання                                         ради Крукеницького локального  учителів  біології та хімії                                                                           освітнього округу                                                                                                     

         Крукеницького локального освітнього округу                             02жовтня 2018 року №1

17 вересня2018року № 1

 

 

 

 

 

роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів біології та хімії

Крукеницького ЛОО

на 2018-2019 н.р.

 

 

Керівник:

Вчитель біології та хімії

Курант Оксана  Романівна

Проблема  міжшкільного методичного об’єднання вчителів біології та хімії

 

Формування висококомпетентного педагогічного працівника шляхом модернізації методичної системи роботи

Напрямки роботи

 1. Роботу методичного об’єднання вчителів біології та хімії направити на реалізацію науково-методичної проблеми .
 2. Вважати пріоритетним впровадження інноваційних технологій у навчальній діяльності з використанням Інтернет – простору.
 3. Усвідомлено оволодіти високоефективними методиками формування учнівських компетентностей.
 4. 4. Створювати оптимально – сприятливі умови для врахування та розвитку навчально – пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів через оптимізацію мережі начальних закладів;
 5. Виявити, систематизувати й узагальнити перспективний педагогічний досвід організації профільного навчання.
 6. Підвищення якості профільного навчання через забезпечення всім учням високого стандарту навчання.
 7. Визначення збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді на уроках природничого профілю.
 8. Теоретична підготовка вчителів, вивчення рекомендованої літератури.
 9. Активна участь у районних заходах: олімпіадах, конкурсах, семінарах

 

 

 

 

Аналіз освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу з

вчителями хімії та біології

                                                                             

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Стаж

Школа

Проблема, над якою працюють

Примітка

1.

Курант Оксана Романівна. (973847245)

25

Крукеницька ЗОШ І-ІП ступенів

 

Використання інноваційних методів на уроках біології та хімії

 

2.

Нурко Майя Богданівна

 

28

Хідновицький  

НВК

Екологічне виховання учнів у навчально-виховному процесі

 

3.

Бучко Євгенія Василівна

42

Велико-Мокрянська ЗОШ

Екологічне виховання  в навчально-виховному процесі

 

4.

Теліпський Б.В. (0975304477)

46

Зав'язанцівський  НВК

Реалізація інтегрованого підходу на уроках біології.

 

5.

Бервецька О.Р. (0979736841)

34

Зав'язанцівський  НВК

Шляхи активізації пізнавальної діяльності на уроках біології.

 

6.

 

 

 

 

Панчишин М.Ю.

(0991165304)

 

 

 

53

Зав'язанцівський  НВК

Шляхи активізації пізнавальної діяльності на уроках хімії

 

7

Наконечна Є.О.

29

Крукеницька

ЗОШ І-ІІІст

Роль екологічної освіти на уроках біології

 

8

Щепяк О.А.

1

Судковицька ЗОШ І-ІІ ступенів

Розвиток логічного мислення на уроках хімії

 

9

Чемерис  Євгеній Петрович

37

Мишлятицький НВК

Екологічне виховання на уроках біології та хімії

 

10

Кулай Андрій Романович

 

Золотковицька ЗОШ

Екологічне навчання та виховання на уроках  хімії та біології

 

11

Кебус ОльгаГригорівна

18

Боляновицька ЗОШ

Самостійна робота  в рамках компетентнісного навчання в прцесі вивчення хімії та біології

 

12

Городечна  Леся Степанівна

22

Вовчищовицька  ЗОШ

Екологічне виховання на уроках біології

 

13

 Замрій Ліда Миколаївна

10

Вовчищовицька  ЗОШ

Формування екологічної культури учнівської молоді на уроках біології і в позаурочний час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якісний склад педагогічних працівників

 

з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові.

Школа

Освіта

Назва навчального закладу

Дата та результати

попередньої атестації

1

Курант О.Р.

Крукеницька ЗОСШ 1-І 11 ступенів-ліцей

Вища

Львівський ДУ ім. 1. Франка, 1999р.

2018  Вища

Ст.учитель

2

Нурко М.Б.

Хідновицький НВК

Вища

Львівський ДУ ім. І. Франка, .

2014р Вища, старший вчитель

3

 

Щепяк О.А.

Судковицька ЗОСШ І-ІІ ступенів

Вища

 

Н/А

4

Теліпський Б. В.

Зав'язанцівський НВК

Вища

Тернопільський ДПІ ім. Галана,

2018 Вища, старший вчитель

5

Бервецька О.Р.

Зав'язанцівський НВК

Вища

Тернопільський ДПІ ім. Галана,

2018 Вища

6

Панчишин М.Ю.

 

Зав'язанцівський НВК

Вища

Ужгородський

ДУ ім. І. Франка,

2018 Вища

7

Наконечна  Є.О.

Крукеницька ЗОШ І-ІІІст

Вища

Луцький ДПУ

2017  Вища

8

Чемерис Є.П.

Мишятицький НВК

Вища

Луцький ДПІ

2017 Вища

9

Кулай А.Р.

Золотковицька ЗОШ І-ІІ ст

Вища

НУ ЛП

2018 Вища

10

Бучко Євгенія Василівна

Велико-Мокрянська ЗОШ

Вища

ЛНУ

2018 Вища

11

Кебус О.Г

Боляновицька ЗОШ І-ІІ ст

Вища

ЛНУ

2015 Вища

12

Городечна Леся Степанівна

Вовчищовицька ЗОШ

Вища

ЛНУ

2016 Вища

13

 Замрій Лідія Миколаївна

Вовчищовицька ЗОШ

Вища

НУ ЛП

2016 ІІ кат

 

Тематика засідань методичного об’єднання

Засідання 1

(17.09. 2018р)

Круглий стіл: Сучасна біологія  і хімія та  перспективи їх розвитку

 

Мета: провести детальний аналіз роботи ММО вчителів біології та хімії, розглянути перспективи подальшої професійної діяльності фахівців, обговорити особливості подальшого планування та реалізації питань викладання предмета, визначити шляхи подальшого підвищення фахового рівня та професійної компетенції вчителів.  

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Аналіз роботи учителів методооб’єднання в 2017 – 2018 навальному році

Курант О.Р.

 

2.

Обговорення рекомендацій про викладання природничих дисциплін у 2018-2019 н.р.

Вчителі м/о

 

3.

Розвиток здібностей кожного учня як передумова його творчості (підготовка до проведення шкільних і районних олімпіад )

 

 

4.

Обговорення плану роботи ММО

План роботи

5.

Обговорення та затвердження проекту рекомендацій.

 

 

Методичні рекомендації:

 1. Спланувати роботу по самоосвіті.
 2. Дотримуватись вимог ведення ділової документації.
 3. Укладати навчальні проекти

 

 

Список рекомендованої літератури:

 1. Лист Міністерства освіти і науки України «Викладання дисциплін у 2018-2019 н.р.».
 2. Навчальні програми з біології та хімії для 10 класу .

 


Засідання 2.

(03.12. 2018)

(На базі Хідновицького НВК)

Методичний практикум  «Екологічна стежка як форма екологічної освіти школярів»

Мета: Вдосконалення професійної компетентності членів МО; обота над розвитком творчих здібностей учнів. Розвиток  технологічної компетентності ,проектної культури  в умовах інформатизації суспільства

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Методика проведення дослідницького проекту

Нурко М.Б..

доповідь

2

Екологічний проект

 

презентація

3.

Пошук  інформації в інтернеті

 

 

4.

 Вироблення рекомендацій щодо подальшої роботи вчителів.

 

 

 

Методичні рекомендації:

 1. Навчити учнів володіти технологією проектної діяльності ( уміння визначати мету, завдання, бачити предмет дослідження, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів).
 2. Проект варто зробити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів.
 3. Робота над проектом має дослідницький характер .Проект має бути педагогічно значущим, тобто в процесі цього здійснення учні одержують нові знання, будують нові стосунки, набувають загальнонавчальних умінь

 

 

Список рекомендованої літератури:

 1. Методика проведення дослідницького проекту Запольський А.К. Основи екології / А.К. Запольський, А.І. Салюк. – Київ : Вища школа, 2004. – 250с.
 2. Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Сєрєбряков – К. : Т-во «Знання», КОО, 2007. -624с.
 3. Мусієнко М.М. Екологія. Тлумачний словник / М.М. Мусієнко, В.В. Сєрєбряков, О.В. Байрон. – К. : Либідь, 2004. – 376с.

 

 

 

Засідання 3.

(04.03.2019.)

 (На базі Судковицької ЗОШ І-ІІ ступеня)

Методичні посиденьки  «Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій»

 

Мета: пошук і впровадження нових активних підходів до навчання,  удосконалення засобів і форм процесу навчання, з метою створення  комфортних умов, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, значущість

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Розширення можливостей розвитку особистості через формування критичного мислення.

Щепяк О.А.

доповідь

2.

«Свято зустрічі птахів» Позакласний захід

Розробка заходу

3.

Обмін досвідом з питання вдосконалення методів навчання

Курант О.Р.

презентація

4.

Вироблення рекомендацій щодо подальшої роботи вчителів.

 

 

Методичні рекомендації:

 • Організувати та провести творчі звіти за результатами з обдарованими дітьми.
 • Вивчити кола інтересів розумової діяльності учнів шляхом анкетування.
 • Вивчити особистісні потреби обдарованих учнів шляхом співбесіди

 

 

Список рекомендованої літератури:

1 Рибачек Т.К.Управлінська компетентність організації з обдарованими дітьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання 4.

(06.05.2019.)

На  базі Крукеницької ЗОШ І-ІІІст

 

Підсумкове засідання

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Підсумки роботи МО

Курант О.Р.

 

2.

Досвід роботи в умовах навчального кабінету з біології . Роль навчального кабінету

 

 

3.

Звіт про роботу  вчителів

 

 

 

Методичні рекомендації:

 • Опрацювати положення

_  «Про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів»

 • «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу»
  • Систематизувати навчально-методичне забезпечення кабінету

 

 

Список рекомендованої літератури

1 Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №21-22, 2004:

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.04 №601, с.30;
 • Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів від 09.04 №1121/9720, с. 30;
 • Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів від 14.06.04 №730\9329, с. 9.
 • Методичні рекомендації щодо обладнання та організації роботи кабінетів у навчальних закладах, НМЦ ПТО, ОІППО, 2002, 2003.

3.Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл. Наказ Міністерства освіти України від 15.05.95 №131.

 

Погоджено                                                                                                  Затверджено

Протокол засідання                                                                            Протоколом засідання методичної міжшкільного методичного  об’єднання                                         ради Крукеницького локального  учителів  біології та хімії                                                                           освітнього округу                                                                                                     

         Крукеницького локального освітнього округу                             02жовтня 2018 року №1

17 вересня2018року № 1

 

 

 

 

 

роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів біології та хімії

Крукеницького ЛОО

на 2018-2019 н.р.

 

 

Керівник:

Вчитель біології та хімії

Курант Оксана  Романівна

Проблема  міжшкільного методичного об’єднання вчителів біології та хімії

 

Формування висококомпетентного педагогічного працівника шляхом модернізації методичної системи роботи

Напрямки роботи

 1. Роботу методичного об’єднання вчителів біології та хімії направити на реалізацію науково-методичної проблеми .
 2. Вважати пріоритетним впровадження інноваційних технологій у навчальній діяльності з використанням Інтернет – простору.
 3. Усвідомлено оволодіти високоефективними методиками формування учнівських компетентностей.
 4. 4. Створювати оптимально – сприятливі умови для врахування та розвитку навчально – пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів через оптимізацію мережі начальних закладів;
 5. Виявити, систематизувати й узагальнити перспективний педагогічний досвід організації профільного навчання.
 6. Підвищення якості профільного навчання через забезпечення всім учням високого стандарту навчання.
 7. Визначення збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді на уроках природничого профілю.
 8. Теоретична підготовка вчителів, вивчення рекомендованої літератури.
 9. Активна участь у районних заходах: олімпіадах, конкурсах, семінарах

 

 

 

 

Аналіз освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу з

вчителями хімії та біології

                                                                             

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Стаж

Школа

Проблема, над якою працюють

Примітка

1.

Курант Оксана Романівна. (973847245)

25

Крукеницька ЗОШ І-ІП ступенів

 

Використання інноваційних методів на уроках біології та хімії

 

2.

Нурко Майя Богданівна

 

28

Хідновицький  

НВК

Екологічне виховання учнів у навчально-виховному процесі

 

3.

Бучко Євгенія Василівна

42

Велико-Мокрянська ЗОШ

Екологічне виховання  в навчально-виховному процесі

 

4.

Теліпський Б.В. (0975304477)

46

Зав'язанцівський  НВК

Реалізація інтегрованого підходу на уроках біології.

 

5.

Бервецька О.Р. (0979736841)

34

Зав'язанцівський  НВК

Шляхи активізації пізнавальної діяльності на уроках біології.

 

6.

 

 

 

 

Панчишин М.Ю.

(0991165304)

 

 

 

53

Зав'язанцівський  НВК

Шляхи активізації пізнавальної діяльності на уроках хімії

 

7

Наконечна Є.О.

29

Крукеницька

ЗОШ І-ІІІст

Роль екологічної освіти на уроках біології

 

8

Щепяк О.А.

1

Судковицька ЗОШ І-ІІ ступенів

Розвиток логічного мислення на уроках хімії

 

9

Чемерис  Євгеній Петрович

37

Мишлятицький НВК

Екологічне виховання на уроках біології та хімії

 

10

Кулай Андрій Романович

 

Золотковицька ЗОШ

Екологічне навчання та виховання на уроках  хімії та біології

 

11

Кебус ОльгаГригорівна

18

Боляновицька ЗОШ

Самостійна робота  в рамках компетентнісного навчання в прцесі вивчення хімії та біології

 

12

Городечна  Леся Степанівна

22

Вовчищовицька  ЗОШ

Екологічне виховання на уроках біології

 

13

 Замрій Ліда Миколаївна

10

Вовчищовицька  ЗОШ

Формування екологічної культури учнівської молоді на уроках біології і в позаурочний час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якісний склад педагогічних працівників

 

з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові.

Школа

Освіта

Назва навчального закладу

Дата та результати

попередньої атестації

1

Курант О.Р.

Крукеницька ЗОСШ 1-І 11 ступенів-ліцей

Вища

Львівський ДУ ім. 1. Франка, 1999р.

2018  Вища

Ст.учитель

2

Нурко М.Б.

Хідновицький НВК

Вища

Львівський ДУ ім. І. Франка, .

2014р Вища, старший вчитель

3

 

Щепяк О.А.

Судковицька ЗОСШ І-ІІ ступенів

Вища

 

Н/А

4

Теліпський Б. В.

Зав'язанцівський НВК

Вища

Тернопільський ДПІ ім. Галана,

2018 Вища, старший вчитель

5

Бервецька О.Р.

Зав'язанцівський НВК

Вища

Тернопільський ДПІ ім. Галана,

2018 Вища

6

Панчишин М.Ю.

 

Зав'язанцівський НВК

Вища

Ужгородський

ДУ ім. І. Франка,

2018 Вища

7

Наконечна  Є.О.

Крукеницька ЗОШ І-ІІІст

Вища

Луцький ДПУ

2017  Вища

8

Чемерис Є.П.

Мишятицький НВК

Вища

Луцький ДПІ

2017 Вища

9

Кулай А.Р.

Золотковицька ЗОШ І-ІІ ст

Вища

НУ ЛП

2018 Вища

10

Бучко Євгенія Василівна

Велико-Мокрянська ЗОШ

Вища

ЛНУ

2018 Вища

11

Кебус О.Г

Боляновицька ЗОШ І-ІІ ст

Вища

ЛНУ

2015 Вища

12

Городечна Леся Степанівна

Вовчищовицька ЗОШ

Вища

ЛНУ

2016 Вища

13

 Замрій Лідія Миколаївна

Вовчищовицька ЗОШ

Вища

НУ ЛП

2016 ІІ кат

 

Тематика засідань методичного об’єднання

Засідання 1

(17.09. 2018р)

Круглий стіл: Сучасна біологія  і хімія та  перспективи їх розвитку

 

Мета: провести детальний аналіз роботи ММО вчителів біології та хімії, розглянути перспективи подальшої професійної діяльності фахівців, обговорити особливості подальшого планування та реалізації питань викладання предмета, визначити шляхи подальшого підвищення фахового рівня та професійної компетенції вчителів.  

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Аналіз роботи учителів методооб’єднання в 2017 – 2018 навальному році

Курант О.Р.

 

2.

Обговорення рекомендацій про викладання природничих дисциплін у 2018-2019 н.р.

Вчителі м/о

 

3.

Розвиток здібностей кожного учня як передумова його творчості (підготовка до проведення шкільних і районних олімпіад )

 

 

4.

Обговорення плану роботи ММО

План роботи

5.

Обговорення та затвердження проекту рекомендацій.

 

 

Методичні рекомендації:

 1. Спланувати роботу по самоосвіті.
 2. Дотримуватись вимог ведення ділової документації.
 3. Укладати навчальні проекти

 

 

Список рекомендованої літератури:

 1. Лист Міністерства освіти і науки України «Викладання дисциплін у 2018-2019 н.р.».
 2. Навчальні програми з біології та хімії для 10 класу .

 


Засідання 2.

(03.12. 2018)

(На базі Хідновицького НВК)

Методичний практикум  «Екологічна стежка як форма екологічної освіти школярів»

Мета: Вдосконалення професійної компетентності членів МО; обота над розвитком творчих здібностей учнів. Розвиток  технологічної компетентності ,проектної культури  в умовах інформатизації суспільства

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Методика проведення дослідницького проекту

Нурко М.Б..

доповідь

2

Екологічний проект

 

презентація

3.

Пошук  інформації в інтернеті

 

 

4.

 Вироблення рекомендацій щодо подальшої роботи вчителів.

 

 

 

Методичні рекомендації:

 1. Навчити учнів володіти технологією проектної діяльності ( уміння визначати мету, завдання, бачити предмет дослідження, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів).
 2. Проект варто зробити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів.
 3. Робота над проектом має дослідницький характер .Проект має бути педагогічно значущим, тобто в процесі цього здійснення учні одержують нові знання, будують нові стосунки, набувають загальнонавчальних умінь

 

 

Список рекомендованої літератури:

 1. Методика проведення дослідницького проекту Запольський А.К. Основи екології / А.К. Запольський, А.І. Салюк. – Київ : Вища школа, 2004. – 250с.
 2. Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Сєрєбряков – К. : Т-во «Знання», КОО, 2007. -624с.
 3. Мусієнко М.М. Екологія. Тлумачний словник / М.М. Мусієнко, В.В. Сєрєбряков, О.В. Байрон. – К. : Либідь, 2004. – 376с.

 

 

 

Засідання 3.

(04.03.2019.)

 (На базі Судковицької ЗОШ І-ІІ ступеня)

Методичні посиденьки  «Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій»

 

Мета: пошук і впровадження нових активних підходів до навчання,  удосконалення засобів і форм процесу навчання, з метою створення  комфортних умов, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, значущість

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Розширення можливостей розвитку особистості через формування критичного мислення.

Щепяк О.А.

доповідь

2.

«Свято зустрічі птахів» Позакласний захід

Розробка заходу

3.

Обмін досвідом з питання вдосконалення методів навчання

Курант О.Р.

презентація

4.

Вироблення рекомендацій щодо подальшої роботи вчителів.

 

 

Методичні рекомендації:

 • Організувати та провести творчі звіти за результатами з обдарованими дітьми.
 • Вивчити кола інтересів розумової діяльності учнів шляхом анкетування.
 • Вивчити особистісні потреби обдарованих учнів шляхом співбесіди

 

 

Список рекомендованої літератури:

1 Рибачек Т.К.Управлінська компетентність організації з обдарованими дітьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання 4.

(06.05.2019.)

На  базі Крукеницької ЗОШ І-ІІІст

 

Підсумкове засідання

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Підсумки роботи МО

Курант О.Р.

 

2.

Досвід роботи в умовах навчального кабінету з біології . Роль навчального кабінету

 

 

3.

Звіт про роботу  вчителів

 

 

 

Методичні рекомендації:

 • Опрацювати положення

_  «Про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів»

 • «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу»
  • Систематизувати навчально-методичне забезпечення кабінету

 

 

Список рекомендованої літератури

1 Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №21-22, 2004:

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.04 №601, с.30;
 • Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів від 09.04 №1121/9720, с. 30;
 • Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів від 14.06.04 №730\9329, с. 9.
 • Методичні рекомендації щодо обладнання та організації роботи кабінетів у навчальних закладах, НМЦ ПТО, ОІППО, 2002, 2003.

3.Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл. Наказ Міністерства освіти України від 15.05.95 №131.