Методичне об"єднання педагогів-організаторів

 

План роботи міжшкільного методичного об’єднання педагогів-організаторів Крукеницького ЛОО на 2018-2019 н. р.

 Керівник: педагог-організатор ОЗ «КрукеницькийЗЗСО І-ІІІ ст.» Вінярчик Христина Ігорівна

 

Вступ

         Методичне об’єднання педагогів-організаторів Крукеницького ЛОО у 2017-2018 навчальному році працювало над підвищенням рівня фахової майстерності педагогів-організаторів, вихованості учнів, формування компетентної особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, подальшої самореалізації.

         Педагоги-організатори спрямували свої зусилля на подальший розвиток учнівського самоврядування: удосконалення нормативно-правової бази, регламенту діяльності та моделей учнівського самоврядування, зростання їх ролі в життєдіяльності шкільних учнівських колективів, набутті школярами певного соціального досвіду, громадському становлення особистості; організацію навчання голів структурних підрозділів та радників учнівського самоврядування; ведення ділової документації, рейтингу життєдіяльності учнівських колективів. Методичне об’єднання працювало над реалізацією проблеми «Формування національної свідомості та громадської позиції школярів на матеріалах історії рідного краю»

         За період навчального року було проведено три засідання методичного об’єднання:

         І – засідання – 06.09.2017р. – організаційне, на якому було розроблено аналіз роботи МО за 2017-2018н.р., ознайомлено педагогів-організаторів з методичними рекомендаціями виховної роботи.

         ІІ – засідання – 08.11.2017р. – семінар-практикум «Виховання патріотичних цінностей у сучасних умовах» (Боляновицька ЗОШ І-ІІ ст., педагог-організатор Каляманська Галина Володимирівна). Педагог-організатор та учні представили виховний захід «Мова українська –це дарунок Бога».  Практичне заняття з елементами тренінгу «Лідер і його команда» провела з педагогами Вінярчик Х. І., педагог-організатор Крукеницької ЗОШ І-ІІІ ст.

         ІІІ – засідання – 16.05.2018р. – звіт про роботу МО за 2017-2018н.р.

         У 2018-2019 навчальному році районне методичне об’єднання педагогів-організаторів планує  продовжити роботу над реалізацією проблеми «Шляхи формування національної свідомості і загальнолюдських якостей школярів в умовах розвитку української державності»

 

План роботи  міжшкільного методичного об'єднання педагогів організаторів при Крукеницькому ЛОО на 2018 - 2019 н.р.

Тематика засідань

 

Дата

Місце проведення

Відпові-дальний

Форма узагаль-нення

1

- Аналіз роботи ММО за минулий навчальний рік та затвердження плану роботи на 2018-2019 н.р.

-Інструктивно - методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у 2018 – 2019н.р.

-Огляд методичних новинок.

26.09.2018

ОЗ «Крукеницький ЗЗСО І-ІІІ ст.»

Вінярчик Х.І.

Тези

2

Семінар-практикум.

Тема: Виховання активної особистості через роботу учнівського самоврядування.

1.     Національно-патріотичне виховання  - як один із напрямків роботи учнівського самоврядування.

2.     Виховний захід «Ми – вкраїнські діти».

28.09

2018

 

Вовчищовиць-кий НВК

Мочерад Людмила Мирославів-на

Доповідь,

сценарій.

3

Семінар-практикум.

Тема:  Виховання національної самосвідомості, вивчення та примноження традицій українського народу.

1.     Виховний захід присвячений Небесній Сотні «Герої завжди поміж нас».

2.     Практичне заняття з елементами тренінгу «Лідер – це ти!»

27.02

2019

ОЗ «Крукеницький ЗЗСО І-ІІІ ст.»

Вінярчик Х.І.

 

 

 

 

 

Члени МО

Сценарій.

4

Звіт про роботу методичного об'єднання  за 2018-2019н.р.

15.05.2019

 

 

ОЗ «Крукеницький ЗЗСО І-ІІІ ст.»

Вінярчик Х.І.

Звіт , презентація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список членів методичного об’єднання, які входять до складу методичного об’єднанняКрукеницького ЛОО

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Педаго-гічний стаж

Освіта

Який предмет викладає

В яких класах викладає

Курсова підготовка

При

мітка

1.

Козловська Марія Романівна

31.03.1971р.

29 років

Вища

Початкові класи,

основи медичних знань

2

 

10,11

З 2018 року

 

2.

Вінярчик Христина Ігорівна

03.03.1990р.

9 років

Вища

Інформатика, образотворче мистецтво

2-4

1,5-7

 

 

3.

Ящишин Олександра Василівна

26.03.1972р.

24років

Вища

Українська мова, зарубіжна література

6

 

5-9

2016 рік

 

4.

Падяк Марія Йосифівна

08.02.1960р.

27 років

Вища

Математика

5,7,8

2017 рік

 

5.

Каляманська Галина Володимирівна

 

26.05.1976р.

24 років

Вища

Історія, правознавство

6,

9

2018рік

 

6.

Паук Любомира Мирославівна

05.08.1963р.

29 років

Середня/

Спеціаль-на

-          

 

 

 

7.

Гнатищак Галина Богданівна

18.10.1994р.

4 роки

Вища

Англійська мова,

українська мова та література

1-4 ,

6

 

 

8.

Замрій

Лідія Миколаївна

05.04.1987р.

10 років

Вища

Біологія, екологія

6-11

Згідно положення про атестацію педагогічних працівників

 

9.

Мочерад Людмила Мирославівна

27.03.1984р.

17 років

Вища

Історія

5-11

Згідно положення про атестацію педагогічних працівників

 

10.

Панчишин

Марія

Іванівна

21.09.1983р.

12 років

Вища

Математика

9, 6

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні науково-методичні проблеми членів МО

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Науково-методична тема

Термін

роботи над проблемою

Форма її завершення

Форма її реалізації

Де буде використано

1.

Козловська Марія Романівна

Національно-патріотичний аспект змісту виховання

4роки

Курсова робота

Тренінг

У виховній

роботі

2.

Вінярчик Христина Ігорівна

Виховання національної самосвідомості, вивчення та примноження традицій українського народу

2017-2021н.рр.

Презентація

Виховні заходи, конференції, бесіди, тренінги, акції, ігри…

У виховній роботі

3.

Ящишин Олександра Василівна

Виховання школярів на засадах християнської моралі.

2016-2020н.рр.

Методичні рекомендації, електронна презентація

Виховні заходи

НВК

4.

Падяк

Марія Йосифівна

Виховання школярів на засадах християнської моралі.

2016-2020н.рр.

Методичні рекомендації, електронна презентація

Виховні заходи

НВК

5.

Каляманська Галина Володимирівна

 

Виховання активної громадської позиції та національної самосвідомості

З 2018 р.

Презентація

Виховні заходи, конференції, бесіди, тренінги, акції, ігри…

У виховній роботі

6.

Паук Любомира Мирославівна

Національне виховання як фактор цілісного формування особистості.

4 роки

Презентація.

Виховні заходи, бесіди, лекції.

У виховній роботі

7.

Гнатищак Галина Богданівна

Морально-патріотичне виховання підростаючого покоління.

3 роки

Методичні рекомендації, електронна презентація

Виховні заходи, конференції, бесіди, лекції.

У виховній роботі

8.

Замрій

Лідія Миколаївна

Національно-патріотичне виховання, як засіб формування соціальних та життєвих компетентностей учнівської молоді

3 роки

Презенація

Виховні заходи, конференції, бесіди, лекції, акції, ігри…

Самоосвіта, поділ досвідом роботи з молодими педагогами.

9.

Мочерад Людмила Мирославівна

Виховання активної особистості через роботу учнівського самоврядування

4 роки

Презенація

Виховні заходи, конференції, бесіди, лекції, акції, ігри…

Самоосвіта, поділ досвідом роботи з молодими педагогами.

10.

Панчишин

Марія

Іванівна

Формування громадянської активності школярів на засадах національного виховання

1рік

Презентація.

Виховні заходи, бесіди, лекції.

У виховній роботі