Методичне об"єднання вчителів математики

 

План роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів математики Крукеницького ЛОО на 2018-2019 н.р.

Керівник: Вчитель  математики Титар Наталія Богданівна

 

 

Вступ

       Математика покликана формувати світоглядну систему учня, вчити вмінню застосовувати теоретичні знання та практичні навички в життєвих ситуаціях дитини, забезпечити розвиток пізнавальних інтересів учнів.

       Аналізуючи якісний склад вчителів, слід зазначити, що більше 100%  вчителів, які викладають математику  є фахівцями. Звання «старший вчитель»  має 2 вчителів. Це свідчить про достатній фаховий і методичний  рівень  учителів.

         Міжшкільне методичне об’єднання вчителів математики протягом 2017-2018 н.р.працювало над проблемою «Проблеми та перспективи підвищення якості математичної освіти».

 Реалізація проблеми здійснювалася через підвищення  кваліфікації  учителів математики, проведення відкритих уроків та інших заходів.  Для вирішення цих завдань протягом навчального  року було проведено три засідання методичного об’єднання, з них один теоретико-практичний семінар на базі Зав'язанцівського НВК.

В рамках семінару учитель Синиця Є.С.  провелав відкритий урок у 8 класі.

         Важливим моментом під час вивчення математики у середній школі є результативність ЗНО. За результатами ЗНО-2018 понад 50% учнів підтвердили свій рівень навченості, 30% - показали нижчий результат, а 20% - вищий результат, ніж оцінка за рік з предмету.

Зацікавити навчальним предметом учнів, підвищити мотивацію до навчання, досягти цього можна лише через продуману систему позаурочної діяльності , тож позакласна робота була важливим ланкою навчально-виховного процесу минулого року і залишається актуальною на сьогоднішній день. До позакласної роботи можна віднести участь учнів у математичному конкурсі «Кенгуру». На жаль, кількість учасників у І та ІІ етапах  конкурсу «Кенгуру», в порівнянні з минулим роком набагато зменшилася.

Поряд з позитивними результатами в роботі МО наявні окремі недоліки: низький загальний рівень математичних знань, недостатня увага приділяється виконанню домашніх завдань учнями, активізації потребує модернізація матеріально-технічної бази в кабінетах.

Аналіз роботи міжшкільного методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання,  направлені на вирішення науково-методичної проблеми, в основному, виконано.

Пропозиції, направлені на підвищення результативності  загальноосвітньої підготовки учнів:

 • зміцнювати матеріально-технічну базу кабінетів математики;
 • продовжувати формування в учнів навичок самостійної роботи із джерелами інформації;
 • сприяти розвитку інтересу до вивчення математики шляхом ширшого впровадження позаурочної роботи з предмета;
 • ефективно застосовувати інноваційні методики викладання математики.

У 2018/2019 н.р. міжшкільне методичне об’єднання учителів  працюватиме над проблемою «Cтворення умов на уроках математики та у позаурочний час для особистісного розвитку і творчої самореалізації учнів».

 

Реалізація проблеми здійснюватиметься через підвищення ефективності уроків математики на основі розвитку творчої ініціативи вчителів, провадження нових технологій навчання та активізація виховного впливу уроків  і позашкільних заходів на особистість учнів.

 

Завдання на 2018-2019 н.р. :

 

- сприяти опануванню вчителями математики сучасними ефективними технологіями навчання предмета;

- підготовка вчителів до викладання предмету за новими  Програмами (8  клас);

- забезпечити оволодіння  вчителів математики  основами  інформаційних технологій;

- підвищити ефективність уроку математики шляхом використання традиційних та новітніх методик навчання;

- навчити учнів самостійному  здобуванню знань;

- здійснювати особистісно- орієнтований  підхід в процесі навчання і виховання дитини, розкривати і розвивати індивідуальні особливості учнів;

- забезпечити умови для розвитку, самоствердження й самореалізації особистості учнів;

- розвивати в учнів логічне мислення, вчити вмінню застосовувати теоретичні знання та практичні навички в життєвих ситуаціях дитини;

- забезпечити розвиток пізнавальних інтересів учнів до математики.

 

 

 

 

 

 

Проблема  міжшкільного методичного об’єднання вчителів математики:

Проблеми та перспективи підвищення якості математичної освіти

Напрямки роботи:

 1. Роботу методичного об’єднання вчителів математики направити на реалізацію

науково-методичної проблеми .

 1. Вважати пріоритетним впровадження інноваційних технологій у навчальній діяльності з використанням Інтернет – простору.
 2. Усвідомлено оволодіти високоефективними методиками формування учнівських компетентностей.
 3. 4. Створювати оптимально – сприятливі умови для врахування та розвитку навчально – пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів.
 4. 5. Виявити, систематизувати й узагальнити перспективний педагогічний досвід організації профільного навчання.
 5. 6. Підвищення якості навчання через забезпечення всім учням високого стандарту навчання.
 6. Теоретична підготовка вчителів, вивчення рекомендованої літератури.
 7. 8. Активна участь у районних заходах: олімпіадах, конкурсах, семінарах.

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу  з  математики

            № п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Стаж

Школа

Проблема, над якою працюють

Примітка

1.

Панчишин

 Галина

Йосифівна

34

ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей

Удосконалення форм і методів навчання при 12-ти бальній системі оцінювання.

 

2.

Титар

Наталія

Богданівна

23

ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей

Самостійна робота учнів  на уроках математики

 

3.

Данилюк

Богдан

Гаврилович

35

Хідновицький  

НВК

Розвиток навиків самостійної діяльності на уроках математики.

 

4.

Гнатищак Олександра Іванівна

36

Хідновицький  

НВК

Розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей учнів на уроках математики.

 

5.

Москаль

Люба

Василівна

20

Велико-Мокрянська ЗОШ

Розвиток креативного мислення на уроках математики.

 

6.

Гринда

Оксана

Михайлівна

37

Зав'язанцівський  НВК

Диференціація навчання в процесі самостійної роботи учнів на уроках математики.

 

7.

Синиця

Євгенія

Степанівна

40

Зав'язанцівський  НВК

Використання наочності на уроках математики.

 

8.

 

 

 

Падяк

Марія

Йосифівна

36

Мишлятицький  НВК

Розвиток логічного мислення на уроках математики.

 

9.

 

Строган

Людмила

Іванівна

36

Мишлятицький  НВК

Розвиток творчих здібностей на уроках математики.

 

10.

Мартинович  Євгенія Миколаївна

33

Судковицька ЗОШ І-ІІ ступенів

Самостійна робота учнів  на уроках математики.

 

11.

Семизвонкіна

Ірина

Ігорівна

9

Боляновицька  ЗОШ І-ІІ ступенів

Інтерактивні методи на уроках математики.

 

12.

Федевич Марія Петрівна

19

Золотковицька ЗОШ І-ІІ ст.

Диференційоване навчання на уроках математики.

 

13.

Нагай Ольга Миронівна

 

 

35

Вовчищовицький  НВК

Диференційований підхід при викладанні математики та розвиток в учнів інтересу до навчання.

 

14.

Гуль Любомира Йосипівна

 

45

Вовчищовицький  НВК

Застосування інтерактивних методів на уроках математики.

 

15.

Федечко Василь Петрович

4

Вовчищовицький  НВК

Активізація розумової і пізнавальної діяльності учнів на уроках математики.

 

16.

Панчишин Марія Іванівна

12

ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей

Диференційоване навчання на уроках математики.

 

17.

Коблик Юрій Євстахійович

52

ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей

Активізація формування компетентності і творчої особистості учнів у процесі вивчення математики.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якісний склад педагогічних працівників

 

з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові.

Школа

Освіта

Назва навчального закладу

Дата та результати

попередньої атестації

1.

Панчишин

 Галина

Йосифівна

ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2016 рік

Спеціаліст вищої категорії

Старший вчитель

2.

Титар

Наталія

Богданівна

ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2016 рік

Спеціаліст І категорії

3.

 

Данилюк

Богдан

Гаврилович

Хідновицький  

НВК

Вища

ЛНУ

2016 рік

Спеціаліст І категорії

4.

Гнатищак Олександра Іванівна

Хідновицький  

НВК

Вища

ЛНУ

2016 рік

Спеціаліст вищої категорії

Старший вчитель

5.

Москаль

Люба

Василівна

Велико-Мокрянська ЗОШ

Вища

Львівська академія друкарства

2014 рік

Спеціаліст

6.

Гринда

Оксана

Михайлівна

Зав'язанцівський  НВК

Вища

ЛНУ

2016 рік

Спеціаліст І категорії

7.

Синиця

Євгенія

Степанівна

Зав'язанцівський  НВК

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2018 рік

Спеціаліст І категорії

8.

Падяк

Марія

Йосифівна

Мишятицький НВК

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2018 рік

Спеціаліст І категорії

9.

Строган

Людмила

Іванівна

Мишятицький НВК

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2018 рік

Спеціаліст вищої категорії

10.

Мартинович  Євгенія Миколаївна

Судковицька ЗОШ І-ІІ ступенів

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2018 рік

Спеціаліст І категорії

11.

Семизвонкіна

Ірина

Ігорівна

Боляновицька  ЗОШ І-ІІ ступенів

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2016 рік

Спеціаліст І категорії

12.

Федевич Марія Петрівна

Золотковицька ЗОШ І-ІІ ступенів

Вища

ЛНУ

2015 рік

Спеціаліст І категорії

13.

Нагай Ольга Миронівна

 

Вовчищовицький НВК

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2015 рік

Спеціаліст І категорії

 

14.

Гуль Любомира Йосипівна

 

Вовчищовицький НВК

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2018 рік

Спеціаліст І категорії

15.

Федечко Василь Петрович

Вовчищовицький НВК

Вища

ЛНУ

Спеціаліст

16.

Панчишин Марія Іванівна

ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2011 рік

Спеціаліст ІІ категорії

17.

Коблик Юрій Євстахійович

ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей

Вища

ДДПУ ім. І. Франка

2014 рік

Спеціаліст І категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика засідань ММО вчителів математики Крукеницького ЛОО

 на 2018 – 19 н.р.

Засідання №1 ( організаційне )

Дата проведення:   27 вересня  2018 року.

Місце проведення: ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ст..- ліцей

Мета:  розглянути перспективи подальшої професійної діяльності фахівців, обговорити особливості подальшого планування та реалізації питань викладання предмета, визначити шляхи подальшого підвищення фахового рівня та професійної компетенції вчителів.

 1. Аналіз роботи міжшкільного методичного об’єднання за 2017-2018 н.р. та визначення основних напрямків модернізації навчально-виховного процесу на уроках математики у  2018 – 19 н.р.

Титар Н.Б. – керівник ММО

 1. Обговорення планів роботи ММО вчителів математики на 2018-2019 н.р. Вчителі ММО.

Список рекомендованої літератури:

 1. Лист Міністерства освіти і науки Українивід «Викладання навчальних дисциплін у 2018-2019 н.р.».
 2. Оновлені Навчальні програми з математики для 5 – 11 класів.

Засідання №2 – круглий стіл

Дата проведення: 22 лютого  2019 року.

Місце проведення: ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей

Тема: Індивідуальний підхід до учнів у процесі вивчення математики

Теоретична частина

 1. Мультимедійна презентація на задану тему.

Панчишин М.І., учитель математики ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей

 1. Про  підсумки проведення І-ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з математики та математичного конкурсу «Кенгуру».

Титар Н.Б, учитель математики ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей.

 

     Практична частина:

 1. Позакласний захід «У світі математики».

Панчишин М.І., учитель математики ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей.

 1. Підведення підсумків. Різне.

Список літератури, інтернет-ресурси:

 1. osvita.org.ua – освітній портал.
 2. http://mon.gov.ua.

Засідання №3 – підсумкове ( презентація роботи ММО )

Дата проведення: 16 травня  2019 року.

Місце проведення: ОНЗ Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей

Тема: презентація роботи ММО.

Теоретична частина

 1. Підсумок роботи за 2018-19 н.р.

            Титар Н.Б., керівник ММО, вчителі.

 1. Особливості проведення ДПА з математики у 9 класі та ЗНО в 11 класі. Панчишин Г.Й., учитель  математики Крукеницької ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцею.